Дизайн и предпечат

Графичният дизайн е първа стъпка към реализацията на рекламните идеи а основната задача на специалистите, подготвящи оформлението на печатните изделия е правилното му привеждане в съответствие с технологичните изисквания за печат на материалите които ще бъдат използвани при изпълнението на проекта.