.
Рекламна агенция Неоконт - Варна във Фейсбук:

Печатна реклама Варна | Рекламна агенция "Неоконт" - Варна

Печатната реклама е сред най-разпространените и често използвани видове реклама по множество причини: разходите за нея са сравнително ниски; съществуват десетки варианти за разпространение на печатна реклама; изработва се бързо; позволява да бъде пренасяна; реално вече почти няма ограничения за нейната визия или съдържание; удобна е както за използване, така и за съхранение; въздействието и често рефлектира не само на този, до когото пряко е адресирана, а и до околните. Към нея спадат множество разновидности, основните от които са: визитки, флаери, дипляни, менюта, папки, каталози, грамоти и дипломи