.
Рекламна агенция Неоконт - Варна във Фейсбук:

Интериорна реклама | Рекламна агенция "Неоконт" - Варна

Интериорната реклама изпълнява няколко роли едновременно. Тя е не само с рекламно, а и с информативно, указателно, насочващо, организационно и имиджово предназначение . От нея завиди не само визията, а и функционалността на помещението. Интериорната реклама е особено важна за всички хотели, фирми, бизнес сгради, производствени предприятия, държавни и общински структури, училища, болници, клиники, лаборатории, търговски обекти, жилищни кооперации, автогари, аерогари и пр. Към интериорната реклама спадат всички видове вътрешни информационни табели, указателни табелки, табели за рецепции, пиктограми, номера на стаи, хотелски табелки, табелки за помещения, евакуационни схеми, лога, обемни букви, стопери, POS материали ...