.
Рекламна агенция Неоконт - Варна във Фейсбук:

"Неоконт" - Рекламна агенция Варна


Рекламна агенция "Неоконт" е основано от професионалисти, които работят в областта на рекламното обслужване повече от 15 години.

Ние предлагаме широк спектър от висококачествени рекламни услуги – печатна реклама (флаери , визитки , дипляни , менюта и др.) , външна и интериорна реклама, светещи и несветещи табели, обемни букви, сувенирна и нестандартна реклама, наградни плакети, изграждане на фирмена идентичност и графичен дизайн.


Нещо интересно за рекламата:


рекламен билборд

Реклама

/oт френски réclame от латинскoто reclamо, „извиквам“/ се разпрoстранява във всякаква фoрма и с всякакви средства привлекателна информация oтносно физическо или юридическo лице, стока, идея или начинание, коятo е предназначена за определен кръг потребители и цели да предизвика, формира или поддържа интереса им към въпросните лица, стоки, идеи и начинания, такa че те да могaт да се реализират (дa бъдат избрaни, купени, посещавани, следвани и прочее). Рекламата започва да играе съществена рoля през XIX-ти и XX-ти век, когато се поставя началото на масовата продукция. Самo през 2007 година в световен мaщаб за похарчени 385 милиардa дoларa за целите на рекламата.

Функции нa рекламата

1. Информационна функция - предоставя данни и знание относно комуникираните продукти, услуги или личности.

2. Мотивационна функция - подбужда към действие (покупка, избор).

3. Образователна и възпитателна функции - показва нови начини на използване на познати или непознати досега продукти, утвърждава определени нрави, учи и подтиква към повишаване на стандарта на живот.

4. Манипулационна функция - използва (в повечето случаи) законни и морални пътища за достигане до умовете на потребителите с цел убеждаването им във верността на комуникираната информация.

Средства

За целите на рекламата се ползват най-различни средства: телевизия, радио, печат, интернет, кино, билбордове, листовки, значки и много други. Всяка медия е своеобразно рекламно пространство. Рекламите могат да се разпространяват от рекламна агенция, от името на дадена организация или компания. Рекламните агенции служат като посредник между производителя на стоката и средството за нейната реклама. Много реклами са направени и насочени към повишаване консумацията и употребата на дадени продукти и услуги чрез изграждането на така наречения бранд (марка). За тези цели рекламните призиви са често съпътствани с фактическа информация за потенциалните клиенти. Организации, които рекламират не с комерсиална цел, а с цел популяризиране на идея са: политически партии, фондации, религиозни организации и военни структури. Дружествата с некомерсиална насоченост не са типичните рекламодатели и разчитат по-скоро на безплатни методи на популяризация.


Рекламна агенция Неоконт - Варна

Адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” 181 А (бивша Циркова площадка)

Тел.: 052/51-15-16

Мобилен: 0887/66-78-56

E-mail: konto_vsv@abv.bg , office@neokont.com